Project Description

Kayseri Bilka Ges Ana Panosu

Kayseri Faliyet Gösteren Bilka Firmasının Ac Kurulu Gücü 300 kWe Gücündeki Ana panodan oluşmaktadır.